Mens, Maatschappij & Milieu

Bij oprichting van igen in 2017 is niet voor niets gekozen voor een groen logo :). Ook als commerciële organisatie willen we onze verantwoordelijkheid nemen: ondernemen met het besef dat we zuinig moeten zijn op de aarde. Bovendien willen we vanuit onze rol in de markt een positieve impact hebben op gelijke arbeidskansen voor iedereen.

Diversity & Inclusion

Bij igen is iedereen welkom, ongeacht geslacht, herkomst, seksuele voorkeur en levensbeschouwing. Alle medewerkers worden gerespecteerd. Verschillen worden gewaardeerd en zelfs opgezocht om professioneel te benutten. Ons uitgangspunt: ‘diversiteit is een sleutel tot succes’!

Diversiteit en inclusiviteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: in een diverse organisatie is het voor mensen met verschillende achtergronden en ideeën gemakkelijker om zich thuis te voelen. En dat is precies wat we willen.

Gelijkere arbeidskansen

Gelijkere arbeidskansen leiden tot minder sociale uitsluiting en minder armoede. Daar streeft igen naar.
Dat doen we door discriminatie binnen onze organisatie geen kans te geven. En door het behalen van een (hogere) opleiding mogelijk te maken, voor mensen die dat zelf moeilijk of niet zouden kunnen betalen.

Sustainability: reduce, re-use, recycle, compensate

Minder kopen staat bij ons op één. We verschuiven onze inkoop van facilitair naar circulair. We maken zoveel mogelijk gebruik van refurbished producten. Onze afgeschreven hardware doneren we aan stichting Copiatek, een sociale onderneming die computers een tweede leven geeft in Nederland en ontwikkelingslanden.

Daarnaast voeren we een Paperless Office, zetten we ICT mogelijkheden in voor het minimaliseren van verkeersbeweging en breiden ons wagenpark uit met elektrische auto’s, scooters en fietsen. Om onze ecologische footprint te compenseren, werken we samen met Trees for All, een organisatie die zich inzet voor een groenere aarde. Voor iedere medewerker die ons team komt versterken planten we één boom in NL en één in het buitenland.

Make good choices

Bij igen zetten we ons in om onze MVO-praktijken voortdurend te verbeteren en onze duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Met EcoVadis geven we onze klanten en partners inzicht in ons engagement voor milieu, arbeids- en mensenrechten, ethiek en duurzame inkoop. We ontvangen waardevolle feedback over onze prestaties in deze vier gebieden, wat ons helpt onze sterke en zwakke punten te begrijpen. Dankzij de gedetailleerde scorekaart kunnen we onze MVO-resultaten delen en onze voortgang monitoren. EcoVadis stelt ons in staat om op een transparante en effectieve manier te werken aan een betere, duurzamere toekomst voor iedereen.