C L I E N T   E V E N T

A R T I F I C I A L
I N T E L L I G E N C E

F A S T E R   A G E N T S ,  H A P P Y   C U S T O M E R S ,  L O W E R   C O S T

W E D N E S D A Y ,   S E P T E M B E R   2 1
1 6 : 0 0  –  2 0 : 0 0 H
B1 . A M S T E R D A M  @  B A R   B I S T R O

S P E A K E R S

C L I E N T   E V E N T

A R T I F I C I A L
I N T E L L I G E N C E

F A S T E R   A G E N T S ,  H A P P Y
C U S T O M E R S ,  L O W E R   C O S T

W E D N E S D A Y
S E P T E M B E R   2 1
1 6 : 0 0  –  2 0 : 0 0 H
B1 . A M S T E R D A M
@  B A R   B I S T R O

S P E A K E R S

‘Empower human agents with AI-powered Agent Assist’

S J O R S   D E   V I S S E R
D I R E C T O R   C C C

Sjors de Visser is director customer care consumentmarkt. Dus verantwoordelijk voor alle mobile- en fixed servicekanalen waar klanten ‘live’ geholpen worden door adviseurs van VodafoneZiggo. Sjors heeft zijn hele leven gewerkt in telecom, internet en retail organisaties. Gestart in diverse marketing- en salesfuncties is hij via telesales beland in het telefonisch klantcontact. Hij vindt het leuk om via onconventionele methoden het vakgebied te veranderen. Vooral op het gebied van data toepasbaarheid, digitale service en profiling liggen veel kansen om service nog belangrijker en zelfs een value driver te maken binnen bedrijven. “1 op 1″ marketing ziet hij als het nieuwe marketing, waarbij de waarde toevoegende rol van medewerkers alsmaar belangrijker wordt.

R O B B E R T   D I J K S T R A
F O U N D E R   &   C E O

Robbert is Founder & CEO van Deepdesk. Deepsdesk innoveert met software die op basis van kunstmatige intelligentie de communicatie binnen customer support centers kan stroomlijnen. Bij grote digitale kanalen zoals Whatsapp en Messenger scheelt dit bijvoorbeeld zo’n 30% aan tijd en levert een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van de gesprekken en medewerkerstevredenheid. In samenwerking met Sjors heeft Robbert binnen VodafoneZiggo op grote schaal kunstmatige intelligentie geïmplementeerd ter ondersteuning van de agents.